Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som orsakas av en blödning i hjärnan eller en propp. När du får en stroke så kommer du plötsligt at

Continue reading

Symtom på stroke

Det finns några symtom på stroke som det är viktigt att man är uppmärksam på. Om du eller någon i din närhet har till exempel högt blodtryck eller dia

Continue reading