StrokeStroke

Hjärtinfarkt och oroHjärtinfarkt och oro

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som kan drabba alla människor både barn och äldre. Cancer betyder att en eller flera celler har förändrats och har sedan utvecklas till cancerceller. Man kan få cancer på i stort sätt alla ställen i kroppen. Det finns många olika cancersjukdomar, till exempel lungcancer, hjärncancer, hudcancer, livmodercancer. Oftast börjar cancern på ett ställe till exempel i lungorna och i värsta fall kan cancern spridas till andra delar av kroppen. Det finns behandlingar som kan bota cancern men ibland kan cancer få en dödlig utväg.

Alla celler i kroppen förökar sig väldigt okontrollerat och tillslut kan det bildas en cancercell. En cancercell kallas för tumör och tumören kan vara i vägen för att kroppen ska kunna fungera som den ska. Dock finns det tumörer som kallas för godartad tumör, dessa är inte cancer och är inte farliga. När du får symtom som skulle kunna vara cancer så är det väldigt viktigt att du söker vård på en vårdcentral för att ta reda på om det är en godartad tumör eller en elakartad tumör. Cancer är ett väldigt jobbigt besked att få så därför kan det vara bra att ha med en närstående på besöket hos läkaren. Det finns många bra ställen där du kan få hjälp och stöd om du har fått ett cancerbesked.

Alla människor kan som sagt få cancer och tyvärr även barn kan drabbas. För att kroppen ska fungera som den ska så måste cellerna dela på sig så att nya celler sedan kan bildas. I de allra flesta fall så fungerar celldelningen precis som den ska men ibland kan det bli fel och det kan bero på att det kan finnas en skada i generna i cellens kärna. När det har bildas cancerceller så finns det några väldigt typiska kännetecken. Cellerna kan sluta fungera så som de ska, de kan också sluta att samverka med sin omgivning. Cancercellerna börjar plötsligt att föröka sig okontrollerat, cancercellerna dör inte heller när de ska för att ge plats åt nya friska celler. Cancerceller kan tyvärr också växa in i vävnader som ligger nära och då kan de efter ett tag sprida sig till andra organ och delar av kroppen. Det är därför väldigt viktigt att söka vård innan cancern sprider sig till andra delar av kroppen då det kan bli svårare att bli av med cancern annars.

Det finns väldigt mycket information på nätet om cancer och om du är orolig för dig själv eller någon i din omgivning så kan du alltid prata med en läkare på vårdcentralen. Om du vill läsa mer om just cancer kan du titta på 1177s hemsida där du hittar massvis med information.

Symtom på cancer och behandlingar

Cancer kan uppstå på många olika platser i kroppen och kan även sprida sig. Men det är inte alla som vet vilka symtom som är för just cancer. Symtomen för cancer är inte alltid jättetydliga, därför är det viktigt att man går på regelbundna kontroller när man blir kallad. Nu kommer du få läsa om symtom på cancer och behandling av cancer.

Alla cancersjukdomar har olika symtom men det finns några som du kan vara extra uppmärksam på. Knölar i kroppen är ett av symtomen som kan tyda på cancer, till exempel så kan kvinnor få knölar i bröstet och behöver då uppsöka vård för att ta reda på om det är cancer eller inte. Blödningar utan någon speciell orsak kan också vara ett tecken på cancer därför ska du alltid uppsöka en läkare om du under en period blöder i till exempel underlivet och du vet att de inte är mens. Ett tecken på hudcancer kan vara ett födelsemärke som förändras. Födelsemärken har man sedan födseln och om du ser att något av dem förändras eller om det kommer nya så kan det vara bra att kontakta en vårdcentral för att se varför de förändras. Heshet och hosta kan också vara ett symtom på cancer, tänk dock på att alla människor kan vara hesa och hostiga i perioder utan att det är cancer.

Behandlingar för cancer ser olika ut beroende på vart cancern sitter någonstans men oftast används strålbehandling eller cellgifter eller både och. I vissa fall kan du även behöva opereras för att få bort alla cancer. När man har fått cancer och har fått sin behandling så tar det alltid fem år innan man är helt friskförklarad. Det tar fem år att bli helt friskförklarad oavsett om cancern är helt borta, detta eftersom cancern tyvärr kan komma tillbaka. En cancer behandling brukar ta tid och därför är det bra om du har stöd från dina nära och kära under den jobbiga perioden. Det finns även psykologer och kuratorer som du kan prata med om du mår psykiskt dåligt. I de allra flesta fall så blir man helt friskförklarad ifrån cancern och kan leva ett fullt normalt liv igen. I vissa fall kan cancer dock ha en dödlig utväg. Om du vill läsa mera om cancer behandlingar och symtom på cancer så kan du läsa mer på cancerfondens hemsida.

Efter cancer

När du har genomgått din behandling och efter fem år blivit friskförklarad så kan du återgå till ett normalt liv. Du kan redan efter att behandlingen är avslutad återgå till ett normalt liv men du kommer att behöva gå på kontroller regelbundet för att se till så att inte cancern har kommit tillbaka eller spridit sig. I vissa fall går det inte att bota cancern helt men då finns det medicin som stoppar upp sjukdomsförloppet så att du kan leva ett i stort sätt vanligt liv.

På dina regelbundna kontroller kommer du att få berätta hur du mår och om du har några nya symtom som har dykt upp, du kommer även att bli undersökt för att vara säker på att allt ser bra ut. Oftast kommer inte cancern tillbaka men det är ändå viktigt att kontrollera när du blir kallad på kontroll eftersom du snabbt måste få vård om cancern har kommit tillbaka igen. Ibland kan du behöva gå på rehabilitering efter din cancerbehandling. Detta kan du behöva göra om du har tagit skada av cancern och behöver få hjälp att ta dig tillbaka till ditt normala liv igen.

Det är viktigt att ha någon som kan stödja dig igenom den jobbiga perioden både innan och efter cancern, prata därför alltid med en vän eller familjemedlem. Om du vill läsa mer om hur det är att leva efter en cancer behandling och efter att du har blivit helt friskförklarad så kan du läsa på eftercancerns hemsida, där kommer du att hitta all den information som du kan tänkas behöva. Kom ihåg att du aldrig är ensam och att det finns hjälp att få.

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som orsakas av en blödning i hjärnan eller en propp. När du får en stroke så kommer du plötsligt att få syrebrist i hjärnan och detta kan påverka tal, känsel, rörelser och syn. Stroke är tyvärr ett livshotande tillstånd och om du eller någon annan i din närhet upplever eller visar symtom på stroke så behöver du ringa 112 på en gång. Risken för att få stroke ökar vid 65 års ålder men även människor som är yngre än så kan få det. Högt blodtryck och diabetes är två saker som kan åka risken för att få stroke. Det är därför alltid viktigt att du medicineras vid högt blodtryck så att du inte riskerar att drabbas av stroke. Det finns även något som kallas för TIA attack, detta är en snabb och genomgående syrebrist i hjärnan. En TIA attack är inte allvarlig som en stroke men en TIA attack kan också vara livshotande. Om du vill läsa mer om vad stroke och TIA attack är för något så kan du läsa mer på strokeförbundets hemsida där du hittar massvis med information.

Symtom på stroke

Det finns några symtom på stroke som det är viktigt att man är uppmärksam på. Om du eller någon i din närhet har till exempel högt blodtryck eller diabetes så är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtomen.

Symtom på stroke är bland annat att man helt plötsligt börjar sluddra när man pratar eller inte kan prata klart och tydligt. Det är svårt för en person som drabbas av stroke att själv höra att denne pratar sluddrigt eller otydligt. Därför är det viktigt att du som närstående hjälper till och ringer 112. Ett annat symtom på stroke är även att till exempel mungipan hänger eller att man blir sne i ansiktet. Om du märker att någon i din närhet har symtom på stroke så kan du be personen att hålla armarna ovanför huvudet i 10 sekunder. Om ena armen åker ned så är det ett tecken på stroke. Om du vill läsa mera om vilka symtom som finns på stroke och vad du kan göra om någon drabbas av strokesymtom så kan du kika på 1177s hemsida där du hittar massvis med information som kan vara till hjälp.

Hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt betyder att en blodpropp har bildats och delvis eller helt täpper till hjärtats kranskärl. När en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl så kan inte blodet passera som det ska. Delen av hjärtat som ska ta emot blodet från de tilltäppta kranskärlet kommer att få syrebrist och då kommer hjärtmuskeln att skadas. När man får en hjärtinfarkt så har hjärtat skadas så att hjärtat inte klarar av att pumpa runt blodet i kroppen lika bra som de kunde innan. Att få en hjärtinfarkt kan vara livshotande och du behöver omedelbar sjukvård för att överleva. Ju snabbare vård du får desto större chans är det att begränsa utvecklingen av hjärtinfarkten.

Det finns några symtom på hjärtinfarkt som är viktiga att veta om och vara uppmärksam på. Du kan få en väldigt stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna. Oftast brukar bröstsmärtan stråla ut i vänster arm. Du kan också få en obehagskänsla i bröstkorgen som kan stråla upp mot ansiktet och käkarna. Du kan också bli svimfärdig, illamående och få svårt att andas. Några av dessa symtom behöver dock inte tyda på en hjärtinfarkt men det är ändå viktigt att du eller någon i din närhet ringer 112 för att få omedelbar vård. Det är inte alltid du får ont i bröstet vid en hjärtinfarkt, speciellt inte om du är över 65 år, svaga och otydliga symtom kan också tyda på en hjärtinfarkt. Om du är osäker på symtomen som du har så kan du alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177. Vill du läsa mer om hjärtinfarkt så kan du titta på 1177s hemsida.

Oro och ångest

Det finns väldigt många olika sjukdomar som kan drabba både barn och vuxna. Men det är viktigt att inte gå med en ständig oro för att bli sjuk, då blir livet bara jobbigt och det ska de inte vara. Om du känner dig väldigt orolig så kan du prata med en psykolog som kan hjälpa dig att hitta verktyg för att minska din ångest. När du känner något symtom på en allvarlig sjukdom så är det alltid bra att ringa till 1177 eller om det är akut 112. Men tänk på att även oro och ångest kan ge symtom som verkar livshotande fast de inte är det. Ångest och oro är inget som är farligt även om de känns väldigt obehagligt i stunden. Om du vill läsa mer om ångest och oro så kan du titta på krys hemsida, där hittar du massvis med information och tips som kan vara till hjälp. Om du känner konstant oro och ångest över att bli sjuk så kan du ringa till vårdcentralen för att få prata med någon som kan hjälpa dig. Om någon i din omgivning är svårt sjuk så finns det stödlinjer för anhöriga att ringa.

Här kan du kontakta oss om du har frågor om någon sjukdom.

sakh.se – allt du behöver veta om sjukdomar och behandlingarsakh.se – allt du behöver veta om sjukdomar och behandlingar