Skip to content

Efter cancer

När du har genomgått din behandling och efter fem år blivit friskförklarad så kan du återgå till ett normalt liv. Du kan redan efter att behandlingen

Läs mer »

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som orsakas av en blödning i hjärnan eller en propp. När du får en stroke så kommer du plötsligt at

Läs mer »

Symtom på stroke

Det finns några symtom på stroke som det är viktigt att man är uppmärksam på. Om du eller någon i din närhet har till exempel högt blodtryck eller dia

Läs mer »

Hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt betyder att en blodpropp har bildats och delvis eller helt täpper till hjärtats kranskärl. När en blodpropp täpper till hjärtats krans

Läs mer »

Oro och ångest

Det finns väldigt många olika sjukdomar som kan drabba både barn och vuxna. Men det är viktigt att inte gå med en ständig oro för att bli sjuk, då bli

Läs mer »

Här kan du kontakta oss om du har frågor om någon sjukdom.

Galleri