Cancer är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som kan drabba alla människor både barn och äldre. Cancer betyder att en eller flera celler har förändrats och har sedan utvecklas till cancerceller. Man kan få cancer på i stort sätt alla ställen i kroppen. Det finns många olika cancersjukdomar, till exempel lungcancer, hjärncancer, hudcancer, livmodercancer. Oftast börjar cancern på ett ställe till exempel i lungorna och i värsta fall kan cancern spridas till andra delar av kroppen. Det finns behandlingar som kan bota cancern men ibland kan cancer få en dödlig utväg.

Alla celler i kroppen förökar sig väldigt okontrollerat och tillslut kan det bildas en cancercell. En cancercell kallas för tumör och tumören kan vara i vägen för att kroppen ska kunna fungera som den ska. Dock finns det tumörer som kallas för godartad tumör, dessa är inte cancer och är inte farliga. När du får symtom som skulle kunna vara cancer så är det väldigt viktigt att du söker vård på en vårdcentral för att ta reda på om det är en godartad tumör eller en elakartad tumör. Cancer är ett väldigt jobbigt besked att få så därför kan det vara bra att ha med en närstående på besöket hos läkaren. Det finns många bra ställen där du kan få hjälp och stöd om du har fått ett cancerbesked.

Alla människor kan som sagt få cancer och tyvärr även barn kan drabbas. För att kroppen ska fungera som den ska så måste cellerna dela på sig så att nya celler sedan kan bildas. I de allra flesta fall så fungerar celldelningen precis som den ska men ibland kan det bli fel och det kan bero på att det kan finnas en skada i generna i cellens kärna. När det har bildas cancerceller så finns det några väldigt typiska kännetecken. Cellerna kan sluta fungera så som de ska, de kan också sluta att samverka med sin omgivning. Cancercellerna börjar plötsligt att föröka sig okontrollerat, cancercellerna dör inte heller när de ska för att ge plats åt nya friska celler. Cancerceller kan tyvärr också växa in i vävnader som ligger nära och då kan de efter ett tag sprida sig till andra organ och delar av kroppen. Det är därför väldigt viktigt att söka vård innan cancern sprider sig till andra delar av kroppen då det kan bli svårare att bli av med cancern annars.

Det finns väldigt mycket information på nätet om cancer och om du är orolig för dig själv eller någon i din omgivning så kan du alltid prata med en läkare på vårdcentralen. Om du vill läsa mer om just cancer kan du titta på 1177s hemsida där du hittar massvis med information.