Cancer kan uppstå på många olika platser i kroppen och kan även sprida sig. Men det är inte alla som vet vilka symtom som är för just cancer. Symtomen för cancer är inte alltid jättetydliga, därför är det viktigt att man går på regelbundna kontroller när man blir kallad. Nu kommer du få läsa om symtom på cancer och behandling av cancer.

Alla cancersjukdomar har olika symtom men det finns några som du kan vara extra uppmärksam på. Knölar i kroppen är ett av symtomen som kan tyda på cancer, till exempel så kan kvinnor få knölar i bröstet och behöver då uppsöka vård för att ta reda på om det är cancer eller inte. Blödningar utan någon speciell orsak kan också vara ett tecken på cancer därför ska du alltid uppsöka en läkare om du under en period blöder i till exempel underlivet och du vet att de inte är mens. Ett tecken på hudcancer kan vara ett födelsemärke som förändras. Födelsemärken har man sedan födseln och om du ser att något av dem förändras eller om det kommer nya så kan det vara bra att kontakta en vårdcentral för att se varför de förändras. Heshet och hosta kan också vara ett symtom på cancer, tänk dock på att alla människor kan vara hesa och hostiga i perioder utan att det är cancer.

Behandlingar för cancer ser olika ut beroende på vart cancern sitter någonstans men oftast används strålbehandling eller cellgifter eller både och. I vissa fall kan du även behöva opereras för att få bort alla cancer. När man har fått cancer och har fått sin behandling så tar det alltid fem år innan man är helt friskförklarad. Det tar fem år att bli helt friskförklarad oavsett om cancern är helt borta, detta eftersom cancern tyvärr kan komma tillbaka. En cancer behandling brukar ta tid och därför är det bra om du har stöd från dina nära och kära under den jobbiga perioden. Det finns även psykologer och kuratorer som du kan prata med om du mår psykiskt dåligt. I de allra flesta fall så blir man helt friskförklarad ifrån cancern och kan leva ett fullt normalt liv igen. I vissa fall kan cancer dock ha en dödlig utväg. Om du vill läsa mera om cancer behandlingar och symtom på cancer så kan du läsa mer på cancerfondens hemsida.