När du har genomgått din behandling och efter fem år blivit friskförklarad så kan du återgå till ett normalt liv. Du kan redan efter att behandlingen är avslutad återgå till ett normalt liv men du kommer att behöva gå på kontroller regelbundet för att se till så att inte cancern har kommit tillbaka eller spridit sig. I vissa fall går det inte att bota cancern helt men då finns det medicin som stoppar upp sjukdomsförloppet så att du kan leva ett i stort sätt vanligt liv.

På dina regelbundna kontroller kommer du att få berätta hur du mår och om du har några nya symtom som har dykt upp, du kommer även att bli undersökt för att vara säker på att allt ser bra ut. Oftast kommer inte cancern tillbaka men det är ändå viktigt att kontrollera när du blir kallad på kontroll eftersom du snabbt måste få vård om cancern har kommit tillbaka igen. Ibland kan du behöva gå på rehabilitering efter din cancerbehandling. Detta kan du behöva göra om du har tagit skada av cancern och behöver få hjälp att ta dig tillbaka till ditt normala liv igen.

Det är viktigt att ha någon som kan stödja dig igenom den jobbiga perioden både innan och efter cancern, prata därför alltid med en vän eller familjemedlem. Om du vill läsa mer om hur det är att leva efter en cancer behandling och efter att du har blivit helt friskförklarad så kan du läsa på eftercancerns hemsida, där kommer du att hitta all den information som du kan tänkas behöva. Kom ihåg att du aldrig är ensam och att det finns hjälp att få.