Stroke är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som orsakas av en blödning i hjärnan eller en propp. När du får en stroke så kommer du plötsligt att få syrebrist i hjärnan och detta kan påverka tal, känsel, rörelser och syn. Stroke är tyvärr ett livshotande tillstånd och om du eller någon annan i din närhet upplever eller visar symtom på stroke så behöver du ringa 112 på en gång. Risken för att få stroke ökar vid 65 års ålder men även människor som är yngre än så kan få det. Högt blodtryck och diabetes är två saker som kan åka risken för att få stroke. Det är därför alltid viktigt att du medicineras vid högt blodtryck så att du inte riskerar att drabbas av stroke. Det finns även något som kallas för TIA attack, detta är en snabb och genomgående syrebrist i hjärnan. En TIA attack är inte allvarlig som en stroke men en TIA attack kan också vara livshotande. Om du vill läsa mer om vad stroke och TIA attack är för något så kan du läsa mer på strokeförbundets hemsida där du hittar massvis med information.