Medicin är något vi alla kan behöva och vissa personer behöver livslånga behandlingar, medan andra kan behöva tillfälliga behandlingar för vissa tillstånd. Långt tillbaka i tiden använde man sig av växter i medicinskt syfte fram till idag. I dagens samhällen har läkemedelsföretag vuxit fram i stor skala och tillverkar mediciner även i syntetiska former.

Mediciner som används för livslånga sjukdomar

Tack vare dagens mediciner kan många permanenta sjukdomar behandlas, vilket gör att man kan få ett så normalt liv som möjligt. Några sjukdomar som kräver livslång behandling av mediciner är HIV, KOL, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, sköldkörtelrubbningar eller till exempel högt kolesterol. Inom forskning och utveckling har man kommit långt med vissa läkemedel, som till exempel HIV-mediciner. På 80-talet hade HIV-mediciner svåra biverkningar och fungerade mer som bromsmediciner och man var fortfarande smittsam. Idag har man så avancerade mediciner att man lever helt smittfri med HIV-läkemedel och kan ha oskyddad sex med fast partner. Man lever normalt utan allt bli sämre samt att man även kan bli gravid! Dagens HIV-mediciner ger ett fåtal om ens inga biverkningar. De tas ofta som en liten tablett per dag och man lever lika länge som alla andra. När det kommer till diabetes finns det både typ 1 och typ 2. Ofta får man mediciner i tablettform om det gäller typ 2. Diabetes typ 1 kan i vissa svårare fall även kräva injektioner. Så länge man tar sina mediciner, och självfallet sköter sin kost, kan medicin mot diabetes göra att man lever utan besvär. Om man har sköldkörtelrubbningar, finns det läkemedel som ska reglera rubbningen effektivt. Dock gäller det att ständigt följa upp medicineringen då sjukdomen kan svänga fort i värden. Om man nyligen startat ett läkemedelsföretag eller har en etablerad läkemedelsförsäljning, kan man ibland behöva ett företagslån. Då kan man använda sig av ett smart företaglån hos Fakturino i både liten och större skala.

Homeopatiska läkemedel och örter

Det diskuteras en hel del huruvida homeopatiska läkemedel är effektiva eller inte. Homeopatiska läkemedel framställs av helt naturliga ämnen hämtade från mineral-, växt- och djurriket. För att ett läkemedel som är homeopatiskt ska bli godkänt, måste det vara godkänt hos Läkemedelsverket. Som läkare är det viktigt att kontrollera om patienten tar homeopatiska läkemedel då dessa kan interagera med annan vanlig medicinsk behandling. Man ska även själv som patient vara noggrann att tala om detta för sin läkare. Inom den traditionella kinesiska medicinen använder man likt den homeopatiska behandlingen, örter och växter. Det diskuteras om hur kinesisk medicin möter systembiologi och det finns fortfarande en hel del olikheter. Inom den västerländska medicinvärlden använder man sig av kontrollerade studier och randomisering. De uråldriga, kinesiska medicinmetoderna fokuserar mer på en starkt holistisk syn och en individs funktion och dysfunktion.

Utan mediciner skulle vi idag ha fler sjukdomar, dö tidigare och lida mer i onödan. Tack vare den framgångsrika forskningen inom läkemedel världen över, får vi bättre liv och kan även i vissa fall bota sjukdomar. Det är dock viktigt att varje individ tar sitt ansvar för sin egen kropp och inte övermedicinerar i onödan. Receptfria läkemedel kan lätt överanvändas om man inte noga läser på förpackningen.