Det har inte gått att undgå nyhetsrapportering gällande covid-19-pandemin, men vad säger statistiken gällande vaccinernas skyddande effekter? I slutändan är det långt fler patienter som dör i hjärt- kärlsjukdomar eller cancer än vad det någonsin har varit gällande covid-19-viruset. Statistiken kan ses likt ett facit, det kommer i efterhand. Tittar man på året 2020 kan det konstateras att covid-19 hamnade på tredje plats gällande den vanligaste dödsorsaken, I relation till alla andra dödsorsaker stod covid-19-viruset för ca 10 % av dödsfallen i Sverige. Framförallt är det personer över 70 år och som har underliggande sjukdomar som dött av covid-19. En sak vi lever med dagligen tills vi dör är risken att faktiskt dö. Det är något som kommer att hända för oss alla en dag och när dödsdagen är gällande är det tröstande och stödjande att det finns https://lovabegravning.se/ för de anhöriga att vända sig till.

Nya restriktioner införs

Regeringens handlingskraft har sedan covid-19 varit att införa olika restriktioner, främst mot restauranger och krogar. Detta i strid med vad regionerna i Sverige uppfattar som smittohärdar, det vill säga att smittspridningen inte sker specifikt vid restaurang- och krogbesök. Det är snarare på arbetsplatser, på skolor och i kollektivtrafiken som flera av regionerna flaggat för att smittspridningen sker. Regeringens restriktioner förändras lika snabbt som ett aprilväder, utan vare sig utvärderingar eller sammanfattande resultatredovisningar gällande hälsoeffekterna av restriktionerna. Detta urholkar förstås förtroendet och leder till att restriktioner inte efterföljs. Ett exempel är munskydden i kollektivtrafiken, ytterst få resenärer använder munskydd i Sverige. För att ytterligare skapa förvirring gällande inresor till Sverige och PCR-testningen, så slutar kravet från och med 12 januari 2022 på godkända PCR-tester för inresa i Sverige. Istället införs covidpass för alla över 18 år. Trots att de unga i samhället bidrar till en stor smittspridning och inte får samma höga immunitetsskydd som de äldre i befolkningen vid vaccination eller genomgången covid-19 sjukdom.