KLASSISK HOMEOPATI:

"Klassisk homeopati är en välbeprövad medicinsk behandling som stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer med hjälp av det homeopatiska läkemedel som bäst motsvarar varje patients symtombild och hälsotillstånd.
Läkemedlen är kliniskt prövade med väldokumenterade effekter, och ges ett i taget, i minsta möjliga dos."

Läs mer