Det finns väldigt många olika sjukdomar som kan drabba både barn och vuxna. Men det är viktigt att inte gå med en ständig oro för att bli sjuk, då blir livet bara jobbigt och det ska de inte vara. Om du känner dig väldigt orolig så kan du prata med en psykolog som kan hjälpa dig att hitta verktyg för att minska din ångest. När du känner något symtom på en allvarlig sjukdom så är det alltid bra att ringa till 1177 eller om det är akut 112. Men tänk på att även oro och ångest kan ge symtom som verkar livshotande fast de inte är det. Ångest och oro är inget som är farligt även om de känns väldigt obehagligt i stunden. Om du vill läsa mer om ångest och oro så kan du titta på krys hemsida, där hittar du massvis med information och tips som kan vara till hjälp. Om du känner konstant oro och ångest över att bli sjuk så kan du ringa till vårdcentralen för att få prata med någon som kan hjälpa dig. Om någon i din omgivning är svårt sjuk så finns det stödlinjer för anhöriga att ringa.