En hjärtinfarkt betyder att en blodpropp har bildats och delvis eller helt täpper till hjärtats kranskärl. När en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl så kan inte blodet passera som det ska. Delen av hjärtat som ska ta emot blodet från de tilltäppta kranskärlet kommer att få syrebrist och då kommer hjärtmuskeln att skadas. När man får en hjärtinfarkt så har hjärtat skadas så att hjärtat inte klarar av att pumpa runt blodet i kroppen lika bra som de kunde innan. Att få en hjärtinfarkt kan vara livshotande och du behöver omedelbar sjukvård för att överleva. Ju snabbare vård du får desto större chans är det att begränsa utvecklingen av hjärtinfarkten.

Det finns några symtom på hjärtinfarkt som är viktiga att veta om och vara uppmärksam på. Du kan få en väldigt stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna. Oftast brukar bröstsmärtan stråla ut i vänster arm. Du kan också få en obehagskänsla i bröstkorgen som kan stråla upp mot ansiktet och käkarna. Du kan också bli svimfärdig, illamående och få svårt att andas. Några av dessa symtom behöver dock inte tyda på en hjärtinfarkt men det är ändå viktigt att du eller någon i din närhet ringer 112 för att få omedelbar vård. Det är inte alltid du får ont i bröstet vid en hjärtinfarkt, speciellt inte om du är över 65 år, svaga och otydliga symtom kan också tyda på en hjärtinfarkt. Om du är osäker på symtomen som du har så kan du alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177. Vill du läsa mer om hjärtinfarkt så kan du titta på 1177s hemsida.