Terapeuter utomlands

Fullvärdig medlem: Har ansvarsförsäkring, följer branschens lagar och SAKHs etiska regler.
*Auktoriserad medlem: Har varit fullvärdig medlem och yrkesverksam i minst två år.

Carin Roessler
The Westend Family Care Clinic
80 Michael Cowpland Drive
Ottawa
Ontario K2M 1P6
Kanada
011 613 596 3321

Heidi Sjöstrand
Karlby, ax227 30 Kökar
Åland
FINLAND
00 358 18 557 71
00 358 400 721 909