Om SAKH

Svenska Akademin för Klassisk Homeopati (SAKH) är ett förbund som består av praktiserande homeopater, studerande homeopater och stödjande medlemmar. Förbundet bildades 1985 och har drygt 80 medlemmar, varav ungefär hälften är praktiserande medlemmar.

För att bli fullvärdig medlem i SAKH och få möjlighet att stå med på vår förteckning över praktiserande homeopater, krävs att man har en basmedicinsk utbildning som motsvarar minst 60 högskolepoäng samt en utbildning i homeopati omfattande minst 600 undervisningstimmar.

Studerandemedlem kan den bli som påbörjat studier i homeopati. Stödmedlem kan den bli som vill stödja förbundets syften ideellt och ekonomiskt.

Hedersmedlemskap har under åren utdelats till den grekiske homeopaten George Vithoulkas, som tilldelades 1996 års Right Livelihood Award, det så kallade Alternativa Nobelpriset, Jakob von Uexkull, som har instiftat the Right Livelihood Award, Henny Heudens-Mast, en mycket välkänd belgisk homeopat och föreläsare, som SAKH anlitat vid en stor mängd tillfällen samt Paul Herscu, en likaledes mycket välkänd amerikansk homeopat och föreläsare, som också hållit många seminarier i SAKHs regi. Alla dessa tre homeopater driver egna skolor i sina respektive länder.

År 2006 utsågs Frans Vermeulen till hedersmedlem. Frans Vermeulen föddes i Holland, men flyttade till Sverige på 1990-talet och startade en utbildning i homeopati – Svenska Skolan för Klassisk Homeopati. Hans största insats för alla världens homeopater är de många Materia Medica han sammanställt.