ECCH

ECCH står för European Central Council of Homeopaths. ECCH startade år 1990 för att samla medlemsförbund som arbetar professionellt med homeopati. Idag omsluter ECCH 27 medlemsförbund från 24 europeiska länder.

ECCH är en ideell och icke-kommersiell organisation, med status som NGO (non-governmental organization).

ECCH arbetar bland annat intressepolitiskt inom EU, men också internationellt. Målet är:

To encourage the highest standards of professional practice of Classical Homeopathy in homeopaths in order that they are best able to restore and improve the health of patient:s.

 

Den 31 maj – 2 juni 2013 genomfördes en vetenskaplig konferens i Barcelona med massor av spännande föreläsare. Från SAKH deltog Chris Jörgenfelt och Marina Szöges.

Läs Chris redogörelse: Cutting Edge Research