Bli medlem i SAKH

Varför ska man bli medlem i SAKH?
Jo, för att det är viktigt att vi är en kraftfull grupp som arbetar för den klassiska homeopatin!

Som medlem i SAKH kan intresserade patienter hitta dig och kontakta dig för att boka tid. Det är många som söker efter en homeopat via vår hemsida.

Du får också rabatt på våra vidareutbildningar, som är kvalificerade och ligger på en hög nivå.

SAKH är även det enda yrkesförbundet i Sverige som är medlem i The European Council for Classical Homeopathy (ECCH). Genom ECCH kan vi påverka politiker och beslut på EU-nivå.

Som ny medlem i SAKH får du hjälp att få fart på din praktik genom ”Startpaketet” som innehåller en välskriven text till hemsida, en folder du kan skriva in dina kontaktuppgifter i och printa ut, samt en powerpointpresentation. Du får också checklistor som stöd om du vill genomföra föreläsningar, delta i mässor eller genomföra andra PR-aktiviteter, stora som små.

Vi har en sluten Facebook-sida för support kollegor emellan.

Vi har ocskå en aktiv öppen Facebook-sida med aktuella inslag.

På hemsidan har vi välskrivna, gedigna artiklar med patienter som berättar och om viktiga forskningsrön.

Naturligtvis får du också en förmånlig patientansvarsförsäkring genom oss, samt auktorisationsbevis, med mera. Kontakta oss idag!
Hör en av SAKHs grundare, homeopat Gunnar Jansson, berätta om varför han tycker att du ska gå med i SAKH:

 

För fullvärdigt medlemskap i SAKH krävs basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng samt utbildning i klassisk homeopati om minst 600 undervisningstimmar.

Som fullvärdig medlem i SAKH får du:

 1. Gott anseende som homeopat
 2. Möjlighet till auktorisation genom SAKH
 3. Rabatt på SAKHs seminarier
 4. Medlemskap i ECCH
 5. Rätt att teckna förmånlig ansvarsförsäkring
 6. Du blir förmedlad genom SAKHs hemsida

Medlemskap år 2015

Fullvärdig medlem: 1 900 kr
Studerandemedlem: 500 kr
Stödmedlem: 250 kr (från år 2016 höjs avgiften till 400 kr)
Auktorisation, första året: 500 kr
Auktorisation, årlig förnyelse: 150 kr

Följande kriterier skall uppfyllas för en auktorisation genom SAKH:

 1. Att den auktoriserade är fullvärdig medlem i SAKH.
 2. Att den auktoriserade har arbetat i minst två år med klassisk homeopati efter att ha blivit fullvärdig medlem i SAKH.
 3. Att den auktoriserade har en ansvarsförsäkring.
 4. Att den auktoriserade följer för branschen tillämpliga lagar och förordningar, inklusive SAKH:s etiska regler.
 5. Att den auktoriserade förbinder sig att arbeta med klassisk homeopati, det vill säga ordinerar ett enkelmedel åt gången.

Hämta blanketten: ansökan_om_medlemsskap_2013-06-18.
Hämta blanketten ansökan_om_auktorisation_2013_06_18

Skaffa startpaketet
Ett start- och omstartspaket som består av text till hemsidor, folder för väntrum och en PowerPoint för föredrag finns nu framtaget för medlemmar.
Gå till Om SAKH, och Intranet. Maila om du glömt lösenordet.