Aktuella seminarier

BOKA IN ERIK VAN WOENSEL 21-23 APRIL 2017!

I april 2017 blir det sjätte gången den internationellt kända och mycket omtyckta homeopaten Erik van Woensel kommer till Norrköping.
Temat denna gång blir besvär med magar.
Rabatterat deltagande för SAKHs medlemmar!
För mer information, maila:

 

Forskning

Det första nordiska forskningssymposiet i Göteborg 12-13 oktober 2013 blev en stor framgång.

13 talare bjöd på en rad omväxlande och spännande inlägg om homeopati. Bland annat berättade Alexander Tournier om olika teorier som kan förklara varför och hur homepatiska läkemedel fungerar. Petter Viksveen avhandlade huruvida homeopatisk behandling kan spara kostnader för samhället. Detta var en fråga som även lyftes av flera andra forskare. När det blir allt svårare för våra politiker att klara de skenande sjukvårdskostnaderna så finns den homeopatiska medicinska behandlingen som ett billigare och effektivare alternativ.

Problemen med tillgången på homeopatiska läkemedel i Sverige togs upp av Sandra Holt från Läkemedelsverket, samt av forskaren Sofie Rehndell.

Flera av talarna tog upp hur designen för en forskningsstudie på homeopatisk behandling bör läggas upp, för att fullt ut göra denna medicinska behandlingsmetod rättvisa.

Föreläsningarna spelades in och finns tillgängliga. För mer information, se symposiets hemsida!

ArcanumSkolan arrangerade forskningssymposiet, i samarbete med Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och de homeopatiska förbunden SAKH och SHR, på ett mycket professionellt sätt.